1 artikelen
Collecte: Stichting Menno Simons sdmf

Collecte: Stichting Menno Simons sdmf

In Witmarsum beheert de Stichting Menno Simons sdmf het Menno Simons monument en de contourenkerk, en in Pingjum het schuilkerkje….