person holding black and brown globe ball while standing on grass land golden hour photography

Waar wij in geloven

Een doopsgezinde gemeente zijn we. Een gemeenschap van mensen voor wie Jezus iets betekent. Mensen met groot geloof en mensen met klein geloof. De vrije keuze om je geloof te belijden op je eigen manier is belangrijk.

Wij zijn een geloofsgemeenschap met veel ruimte voor twijfel, vragen, niet weten. Mensen die die stap niet kunnen of willen zetten kunnen deel uitmaken van onze gemeenschap of gewoon meedoen met de activiteit die interesse op roept.

Een bekende doopsgezinde uitspraak is:
Dopen wat mondig is
Spreken dat bondig is
Vrij in het christelijk geloven
Daden gaan woorden te boven
 
De vrije keuze spreekt hier uit, maar ook dat geloof doen belangrijker is dan spreken. Het doen uit zich in het streven een vredesgemeente te zijn. Thema’s als rechtvaardigheid, geweldloosheid en weerloosheid, vrede en verzoening worden vaak besproken en geleefd. Het gaat dan niet alleen om de verhouding tussen mensen onderling, maar ook om onze houding ten opzichte van de aarde waarop we leven.