Witmarsum-Pingjum

Witmarsum-Pingjum

Witmarsum, de bakermat van de doopsgezinden en de plek waar de enige Nederlandse reformateur Menno Simonsz is geboren. Hier stond hij vanaf 1531 als pastor in de grote Koepelkerk in het midden van het dorp.

In 1536 liet hij de vertrouwde leer los en stichtte een nieuwe geloofsgemeenschap die we nu kennen als Doopsgezinden of Mennonieten.

De vreedzame broeders en zusters waaierden uit over de hele wereld en er komen dan ook geregeld nazaten en volgelingen vanuit de hele wereld naar het “Mekka” van de Doopsgezinden.

De huidige vermaning is in 1960-1961 gebouwd door Bouwbedrijf J. Heeringa met hulp van vrijwilligers en de Mennonite Voluntary Service (MVS).
Ter gelegenheid van de 400ste sterfdag van Menno Simonsz werd de vermaning in 1961 in gebruik genomen.

Hiervoor stond er een doopsgezinde kerk die in 1877 werd gebouwd. Deze was in slechte staat van onderhoud en veel te groot, reden waarom besloten werd tot nieuwbouw van de vermaning.

Voordat de doopsgezinden in Witmarsum gingen kerken, stond er een schuurkerk op het Vliet. Een buurtschap direct buiten Witmarsum. Op deze plek stond eerst een huisje waar – naar verluidt – Menno Simonsz zijn boodschap al verkondigde. In 1828 werd hier een kerkje gebouwd, maar in 1876 al weer afgebroken. Vervolgens werd in 1878 op deze plek het monument onthuld ter nagedachtenis aan Menno Simonsz.

Het monument wordt jaarlijks door duizenden mensen bezocht in combinatie met een
bezoek aan het Schuilkerkje in Pingjum. Beide zijn in beheer en eigendom van de Stichting Doopsgezinde Monumenten Friesland (SDMF). In 2008 heeft genoemde Stichting het contourenkerkje geplaatst, een constructie van staal in de vorm van het oude schuurkerkje.

Witmarsum-Pingjum is ondanks haar geschiedenis altijd een kleine gemeente geweest en heeft daarom altijd samenwerking gezocht met andere gemeentes. De Lytse Streek is daar het huidige voorbeeld van.

Tot slot, Witmarsum-Pingjum zal altijd een merkplek zijn in de geschiedenis van de
dopersen. Daarom, kom een keer langs en geniet van dit culturele erfgoed én het Friese platteland!
Graach oant sjen.

Adres

Arumerweg 38
Witmarsum