Over ons

Over ons

Wij zijn een doopsgezinde gemeente. De naam zegt het al: er is iets met de doop. Wij vinden het belangrijk dat ieder mens zelf kan uitleggen dat hij gelooft en wat hij dan gelooft. In onze gemeente worden daarom alleen volwassenen gedoopt op hun eigen verhaal over hun geloof.

Dat is een belangrijk kenmerk. Maar nog veel belangrijker is de achterliggende gedachte. De gemeente is een eenheid van mensen, maar ze zijn allemaal zichzelf. Verscheidenheid hoort bij mensen. Verscheidenheid maakt ook mogelijk dat mensen relaties aangaan. Dat kan alleen als je accepteert dat we verschillend zijn maar ook iets delen.

Die acceptatie van elkaar maakt ons gelijken. In onze gemeente is geen sprake van hiërarchie. Samen nemen we beslissingen. Samen ook geven we betekenis aan wat geloven is in onze tijd en omgeving.

Elkaar accepteren in verscheidenheid maakt ons open voor het verhaal van de ander. Je mag het met elkaar oneens zijn, maar we proberen wel met elkaar in gesprek te blijven ondanks verschil van mening. In het klein werken we zo aan goede verhoudingen tussen mensen wat leidt tot vrede. En waar mogelijk passen we die methode ook buiten onze gemeente toe.

We staan in een lange traditie waarin deze manier van met elkaar omgaan in en vanuit ons geloven naar voren wordt gebracht en in praktijk wordt gebracht. Aan het begin van de 16e eeuw, in 1525 was er de eerste bewuste volwassendoop in Zürich, Zwitserland. In Nederland waren een paar jaar later ook (weder)dopers actief. Menno Simons, afkomstig uit Witmarsum, was in Nederland en Noord-Duitsland een belangrijke kerkhervormer. Hij legde uit waarom christenen mensen van vrede zijn. Hij gaf samen met anderen vorm aan gemeenten, die overal ontstonden. Hij zette zich in de nieuwe ontstane gemeente en haar leden te verdedigen en uit te leggen dat zij geen kwaad in de zin hadden. De boeken die hij schreef droegen hieraan bij. 

Fotografie: Ramon Philippo (Gemeenteberaad 2023)