Onze gemeente

Onze gemeente

De Lytse Streek is een streekgemeente die is ontstaan uit het samengaan van meerdere doopsgezinde gemeenten. Oorspronkelijk waren er vier gemeenten Baard, Itens, Franeker en Witmarsum. Ook de al eerder opgeheven gemeente Pingjum hoort bij ‘de streek’.

Het is een gebied met geschiedenis, doperse geschiedenis. De Nederlandse kerkhervormer Menno Simons is afkomstig uit Witmarsum. Hij begon zijn werk als priester in de katholieke kerk in Pingjum, in 1524. Later werd hij pastoor in Witmarsum, waar hij in 1536 zijn taak neerlegde en zich aansloot bij de doperse beweging. Een stap die hem in een keer vluchteling en voortvluchtig maakte.

De gemeente is zich sterk bewust van deze geschiedenis. Toch proberen we een moderne christelijke gemeenschap te zijn voor mensen van nu.